نحوه خرید

نحوه خرید:
پس از ورود به سایت فروشگاه و انتخاب محصول مورد نظر شما باید مراحل تکمیل سفارش را پشت سر بگذارید.
از جمله این مراحل قبول قوانین و مقررات این سایت جهت سفارش و خرید محصول است.
در هنگام خرید مشتریان باید بر این دقت داشته باشند که اطلاعات وارد شده توسط آنها در فرم سفارش کامل و بدون نقص باشد. در صورت نادرستی و نقصی در اطلاعات وارد شده، سفارش شما قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود.
در نظر داشته باشید که پیگیری سفارش و ارسال کالا تا قبل از تکمیل شدن مراحل سفارش، امکان پذیر نیست.